Reklamace a vrácení zboží

 

 Reklamace a vrácení zboží

 

 Může se stát, že Vám zakoupené zboží nebude z jakéhokoli důvodu vyhovovat.

Nevadí zboží můžete bez udání důvodů vrátit, nebo vyměnit za jiné.

 

 Reklamace 

Reklamované zboží zasílejte na adresu Andrea Labajová, Dunajská 7, Brno 62500, tel: 605218961

s přiloženým dokladem o koupi (může být kopie) a vyplněným formulářem. Neakceptujeme reklamace

mechanicky poškozeného či znečištěné, znehodnoceného zboží. Nezasílejte na dobírku!
 
  
 

Vrácení zboží

Jste-li kupující spotřebitel máte právo v případě, že objednáte zboží prostřednictvím e-shopu

společnosti Andrea Labajová nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v §

1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené

kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do

čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo

dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části

zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne

dodání první dodávky.

Nelze odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží bylo vyrobené nebo upravované na přání

zákazníka. Vrácené zboží nesmí být použité ani vyprané či jinak znehodnocené. Zboží zasílejte na

adresu Andrea Labajová, Dunajská 7, Brno 62500, tel: 605218961; s přiloženým dokladem o koupi a

vyplněným formulářem a číslem účtu.

 
Zboží nezasílejte na dobírku!
 
  
 

Výměna zboží

Na výměnu lze zaslat pouze zboží v původním stavu, nepoužité. Do balíku prosím přiložte doklad o
 
koupi a napište za jaké zboží chcete vyměnit. Vyměnit lze za jakýkoliv jiný produkt. V případě
 
přeplatku či nedoplatku Vás budeme kontaktovat. Náklady na dopravu hradí zákazník. Zboží k výměně
 
nezasílejte na dobírku!